Tillbaka

 

 

B5 är en rymdstation 8 km lång och med en massa av 2.5 millioner ton byggd och skötta av Earth Alliance, med hjälp av Minbari Federation som bevis av god vilja och från Centauriska Republiken, de enda två andra raserna som bidragit nämnvärt. Pga. denna finansiella "börda", måste alla som stannar på stationen betala en avgift, arbetande anställda betalar en mindre avgift på sin lön och även befäls staben måste betala för "rum och mat". Så fort ett skepp passerar genom "hopp porten", blir dess "signatur" registrerat och avgift för att använda porten debiterad sitt konto eller skeppets ägare. Har man inget konto får man betala innan man kan tillåts docka. B5 är lokaliserad i Euphrates Sektor av Tigris System på referens 470x18x22, neutral rymd mer eller mindre centralt till alla fem av de dominerande raserna. Genom hyperrymden är det tre dagar från Jorden och fyra från Centauri Prime. Fysikt ligger Centauri Prime nästan två gånger så långt som Jorden från B5. Den är positionerad vid LaGrange 5 punkten mellan vad man trodde var en livlös planet känd som Epsilon 3 och sin ensamma måne.

Babylon 5 är den femte stationen som bär namnet "Babylon", byggt på en minimal budget av Earth Force Science & Technologies Division efter den fyra år tidigare Babylon 4, som endast var i bruk i sitt initialskede, och underförstått det sista försöket att bygga en sådan station. Som ett resultat av detta tveksamma arv trodde inte många att den femte stationen skulle bli långvarigt; Lloyd's i London satte oddsen på att stationen skulle överleva sex månader till 500:1 emot, meddans spel institutionerna i Las Vegas och New Vegas satte 350:1 och 200:1 från starten av byggandet. År 2256 ändrade Lloyd's sina odds till 250:1 emot och Las Vegas och New Vegas till 200:1 och 5:1. Medan överlevnads potentialen ökade minskade dess popularitet, ISN´s undersökningar visade en mänsklig opposition mot stationen på 30% i Mars 2257, en siffra som ökat till 41% i September 2259, visat i showen "36 Timmar på Babylon 5".

B5 opererar som en frizon, ett ställe med kommers, byteshandel, diplomati, där olika intressen kan mötas och lösa sina problem så den legala situationen kan bli svår. Tekniskt sett, är territoriet utanför stationen neutral, meddans inuti station råder Earth Alliance lagar och regler, det regelverket är mycket strikt och Babylon 5 har sin egen domstol. Lagarna bestämda av Earth Alliance juridiska system, för att genomföra mål i vad som kallas Ombuds Rättssal. Alla nyanlända måste genomgå skanner efter vapen, eftersom inga vapen är tillåtna förutom för den auktoriserade säkerhetspersonalen. För det mesta opererar Babylon 5 autonomiskt; Jorden lägger sig generellt inte i om där inte finns en god anledning. Kommendören på Babylon 5 är berättigad att uttala sig på sin regerings vägar på samma sätt som kaptenen på utforsknings skepp. Han är likvärdig med de olika utomjordiska ambassadörerna och är förbjuden att använda stationens personal eller eldkraft till, ex.vis, hota någon att skriva på ett fördrag.

Det livsuppehållande systemet är kapabelt att försörja 250,000 invånare i varierande gravitation, simulerat genom att rotera en del av stationen. Att atmosfären är skapad för mänskligheten gör att en del raser behöver använda portabla respiratorer i de sektioner avsedda för CO2 andande raser, eller särskilda "miljödräkter" för att vistas bland människor på stationen. Huvudsakligen sker transporterna med sk transport tuber, liknande hissar mellan nivåerna; och centrum skytteln, vilken färdas genom centrum i 0g. Stationen opererar under Jordisk Standard tid, såväl som Jordisk dygnsrytm, med belysning i hallar och trädgårdar under dagtid, och mörker under natten. Frampartiet av stationen består av två docknings hangarer, den första för små plan för infärd längs 0g centerlinjen, för att transporteras till lämplig hangar, den andra avsedd för skepp fortfarande i fritt fall. Front sektionen innehåller också cobra hangarer för jakt/attack plan som utgör stationens försvar; ett komplement till dessa Starfury´s baserade låg nivå försvar är ett på skalet monterat nätverk av de senaste vapentyperna, inkluderat puls kanoner. I aktern är en fusionsreaktor hall monterad, innehållande 8 Tokamak 790 Hög Energi General Fusions reaktorer, flera kilometer under, flyter en HazMat plattform där man lagrar avfallet. Efter Narn-Centauri kriget, år 2259, uppgraderades stationens försvar med 24 quad pulse discharge laserkanon batterier, interceptors och flera andra system.

Stationens huvud dator är baserad på en kristall mänsklig - utomjordisk hybrid teknologi, och är kapabel till både tangentbord och röst styrning, på flera olika språk och integrerat med BabCom (Babylon 5 Communications) nätverk, vilket handhar intrastationärt och skepp - station trafik. Meddans långväga kommunikationer är routad via StellarCom tachyon messages. Besättningen på Babylon 5, i vilket inkluderar 1,500 hangararbetare, olika konstruktions arbetare och 6,500 Earth Force personal, innehar portabla komlänkar för röst kommunikation jämsides med den diplomatiska staben placerad på stationen.

Andra ställen av intresse inkluderar Observations Domen, från vilken stationen skötts, Zocalo, handel och nöjes distrikt, Vilosalen, ett allmänt observations däck, och Trädgården som huvudsakligen är en matproducerande och luft återanvändnings enhet. Babylon 5's interna struktur är indelat i färg kodade ringliknande sektioner vilka i sin tur är nedbrutna i sektorer och nivåer, de läses som följer; först en färg, för vilken ring det gäller, sedan ett av 36 Sektor nummer, och en bokstav för Nivån. Lägre nummer är närmare central axeln. Det finns flera andra areor, en del officiella som Trädgården och Zocalo, andra inte officiella, som Hangar området, Nedanför och Toppen.

Den femte och sista, av Babylon stationerna blev slutligen förstörd år 2282