Vad är Kinken?

Förutom att det är mitt smeknamn sedan lång tid tillbaks, så har
jag letat upp följande:

 

På medeltiden klädde en mansperson ut sig till biskop och delade ut gåvor
i skolorna på S:t Nikolausdagen, den sjätte december. I vissa protestantiska
länder, bl.a. Tyskland, motarbetades denna sed av kyrkan och S:t Nikolaus
ersattes av Jesusbarnet, "Kinken-Jes" på platt-tyska. Jesusbarnet
representerades av en vitklädd flicka - det som sedan blev vår Lucia. På
andra håll kom istället "der Weihnachtsmann", dvs. julgubben. På 1800-talets
mitt blev denna julgubbe känd i Sverige genom infört julpynt. Man gav den
namn efter folktrons tomte. Jenny Nyströms julkort stor betydelse för spridandet
av vår nutida figur - jultomten. På 1880-talet började man i städernas
borgarfamiljer klä ut sig till tomte och dela ut julklappar.

 

Motsatsen till äldre tiders mer "oanständiga" lussefirande blev vår egen tids
oskuldsfulla Lucia. Hon kan spåras till julklappsutdelande flickor utklädda som
änglalika Jesusbarn i tysk, protestantisk högreståndsmiljö. Vår lucia skulle
alltså vara en försvenskning av denna vitklädda "Kindchen Jesus". I Sverige fick
hon heta "Kinken Jes" när hon på 1700-talet med ljuskrans i håret dök upp
på julaftonen för att dela ut godsaker och bullar, företrädesvis till små snälla adliga barn.

 

Ett moment som ofta utförs med de flesta tampar på en båt. Kan verka problemfritt,
men man skall se upp med vridningar av repet som kan orsaka att en kardel vrider
sig "runt sig själv" och bildar en utstående ögla. Denna ögla sticker oftast ut från
repets kärna, och orsakar en påtagligt försämrad hållfasthet hos linan. Lösningen
är att räta ut och vrida "kinken" på plats.

Engelsk/Amerikanskt efternamn.
Japansk affärskedja med varuautomater.

Index
Tomten!
Lucia
En ögla